CZCZ

Školení v restaurování historických svítidel.

Dne 16. února se zástupci nového studijního zaměření Restaurování osvětlovadel na SUPŠS v Kamenickém Šenově pan MgA. Ladislav Průcha a Tomáš Sieber zúčastnili v Roztokách u Prahy tématického dne Historická svítidla. Akci uspořádala Rudolfinea Praha. První přednáška vedená paní PhDr. Jitkou Lněničkovou byla zaměřena na historii svícení a na vývoj různých typů osvětlovadel až do současnosti. Důraz byl ze strany přednášející kladen na přesné rozpoznání historie světelného zdroje restaurovaného svítidla, aby se předem zabránilo možným škodám nesprávným typovým zařazením osvětlovadla při restaurování. Přednáška byla vedena velmi fundovaně a zajímavě.

Druhou přednášku vedl pan Robert Ritschel, restaurátor a držitel licence MK ČR, Mistr uměleckého řemesla v oboru umělecký pasíř, profesionál, který má za sebou již padesátiletou praxi v restaurování svítidel. Velmi podrobně popisoval různé technologické postupy při šetrném restaurování povrchových úprav a vše názorně předváděl na historickém svítidle zapůjčeném místním muzeem k tomuto účelu. Právě při této přednášce došlo k velmi zajímavé výměně názorů na postupy při restaurování svítidel hlavně ze strany zástupců naší školy. Přednášející svými odpověďmi a rozvíjením tématu velmi přispěl ke znalostem našich učitelů, kteří restaurování osvětlovadel na naší škole zavádějí. Pan Robert Ritschel také přislíbil naší škole odbornou pomoc v rozvíjení nového studijního zaměření. Škola právě v této době již provádí pilotní ukázkové restaurování dvou historických svítidel z nichž jedno jí pro tento účel zapůjčil Národní památkový ústav v Praze.

 

Diskuse účastníků Tématického dne.
Ladislav Průcha si prohlíží restaurované svítidlo.
Ladislav Průcha, Tomáš Sieber a  Robert Ritschel
Lustr před restaurováním
Restaurované díly lustru
Restaurovaný díl
Tomáš Sieber opravuje poškozený díl lustru
Žákyně 2. ročníku Chodilová pracuje na restaurování osvětlovadla pro Syrovín