CZCZ

Přehlídka řemesel SUSO v Lysé nad Labem.

Ve dnech 11. - 12. února 2011 se na výstavišti v Lysé nad Labem konala soutěžní přehlídka řemesel SUSO (15. ročník). Naše škola byla přizvána jako host reprezentující sklářský obor - rytí skla. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout i ukázky žákovských prací. Za SUPŠS se zúčastnili pan Petr Kolč, paní Romana Karbanová a absolvent ryteckého oddělení pan Tomáš Mikš.

 

Stánek SUPŠS
Stánek SUPŠS
Stánek SUPŠS
Stánek SUPŠS