CZCZ

Schola Pragensis 2010.

Naše sklářská škola se jako jediná mimopražská škola zúčastňuje 15. ročníku výstavy Schola Pragenis 2010, která se uskutečňuje ve dnech 25.-27.11. 2010 v Kongresovém centru Praha. Výstavu pořádá Hlavní město Praha a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy. Naše škola se prezentuje výstavním stánkem v 1. patře Kongresového centra na 10 čtverečních metrech. Součástí expozice jsou žákovské práce a živé předvádění práce na počítači s programy Autocad a Rhinoceros a demonstrace Tiffany techniky. Pražští zájemci o studium získají informace o možnosti čerpání finanční podpory na úhradu cestování a ubytování v Kamenickém Šenově.

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství. Prostřednictvím 150 výstavních expozic se představí 155 vystavovatelů, z toho je 150 pražských středních škol, vyšších odborných škol, středních odborných učilišť, speciálních škol, uměleckých škol a soukromých škol. Součástí výstavy jsou pódiová vystoupení a projekce filmů, které charakterizují zaměření a jedinečnost pražských škol a učilišť, zároveň mapují sféry jejich mimoškolních činností.

Výstava je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Široká veřejnost zde získá obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. v hlavním městě Praze.

Jedním z cílů letošního ročníku je podpora oborů vzdělání s výučním listem a projektu „Řemeslo žije!“. Magistrát hl. m. Prahy a Úřad práce hl. m. Prahy budou prezentovat širokou nabídku řemeslných oborů.

Návštěvní doba je ve čtvrtek a pátek 9:00-18:00, v sobotu 9:00-16:00. Vstup je pro veřejnost zdarma.

 

Instalace výstavy
Plakátek
Z přípravy stánku
Z přípravy stánku
Z přípravy stánku
Stánek SUPŠS
Stánek SUPŠS
Stánek SUPŠS
Studenti Hruška, Ralbovská  a Švajková ve stánku SUPŠS
Studenti Ralbovská, Švajková a Hruška ve stánku SUPŠS