CZCZ

Zastupitelstvo Libereckého kraje neschválilo sloučení sklářských škol!

23. listopadu 2010 zastupitelstvo Libereckého kraje neschválilo na svém veřejném zasedání sloučení sklářských škol, které předložil k projednání náměstek odboru ŠMT Radek Cikl. Proti hlasovalo 21 zastupitelů, 15 bylo pro, 4 se zdrželi hlasování. Před hlasováním vystoupila proti slučování celá řada politiků a také zástupci veřejnosti. Mezi nimi také starosta Kamenického Šenova pan František Kučera, bývalý ředitel SUPŠS pan František Janák, ředitelka sklářského muzea paní Helena Braunová, paní Kateřina Ditterová, bývalý student SUPŠS pan Vojtěch Starosta a další. Hlasování předcházela hlasitá demonstrace studentů, učitelů, zaměstnanců, bývalých absolventů a příznivců školy.

Všem děkujeme za podporu!

 

Demonstrace
Demonstrace
Zasedání