CZCZ

Důležitá tisková zpráva!

Vážení přátelé,
dovoluji si Vám poslat tuto tiskovou zprávu.

SUPŠ sklářská v Kamenickém Šenově uzavřela významnou dohodu s přední českou společností, která se týká prodeje žákovských prací. Tato dohoda přinese této škole ještě
v listopadu tohoto roku částku půl milionu korun, která podpoří její rozpočet a přispěje
k dofinancování školy v roce 2010. Tento silný partner se bude podílet na podpoře školy také v příštím roce. Tím škola splnila podmínku zřizovatele, jako předpoklad další existence školy.

ak. mal. František Janák
ředitel
SUPŠS Kamenický Šenov

 

Tisková zpráva - originál