CZCZ

Slavnostní otevření nové učebny počítačové grafiky na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově.

1. září 2010 byla na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově slavnostně otevřena nová třída počítačové grafiky za přítomnosti všech žáků, učitelů a zaměstnanců školy. Nové vybavení učebny bylo pořízeno z velkorysého finančního daru firmy Preciosa. Společnost Preciosa prostřednictvím Nadace Preciosa od roku 2000 školu v Kamenickém Šenově pravidelně finančně podporuje. Celková výše finanční podpory dosáhla za deset let výše téměř jednoho milionu korun. Mezi pozvanými hosty byl na slavnostním otevření přítomen personální ředitel společnosti Preciosa Lustry Kamenický Šenov pan Pavel Brzák a starosta města Kamenický Šenov pan Jaroslav Andrysík, kteří také společně s ředitelem školy Františkem Janákem pronesli krátké projevy. Přestřižení pásky se ujal ředitel školy a personální ředitel firmy Preciosa Lustry Kamenický Šenov. Nadace Preciosa již před tím finančně podpořila nákup softwarového vybavení pro novou učebnu. Výuka využívá podpory nejnovějších softwarů AutoCAD, Rhinoceros a Corel. Škola má k dispozici kompletní balík software od Autodesku verze 2010 (AutoCAD 2010, AutoCAD Inventor 2010, Autodesk 3ds Max a další.) Program Rhinoceros 4.0 slouží především k vizualizaci návrhů svítidel. Pro zpracování běžné 2D rastrové nebo vektorové grafiky žákům slouží program Corel 14. Firma Preciosa také pomáhá škole v renderování počítačových návrhů. Nově otevřená třída počítačové grafiky dokládá vysoký a trvalý zájem firmy Preciosa o udržení a zachování sklářské školy v Kamenickém Šenově, která vytrvale pracuje na zkvalitnění a modernizaci výuky.

 

Nová učebna počítačové grafiky
Slavnostní přestřižení pásky
Starosta města Jaroslav Andrysík, personální ředitel Pavel Brzák a ředitel školy František Janák
Starosta města Jaroslav Andrysík, personální ředitel Pavel Brzák a ředitel školy František Janák 2
Učitelé a žáci při prohlídce učebny
Učitelé a žáci si prohlížejí novou učebnu počítačové grafiky.
Učitelé a žáci si prohlížejí novou učebnu počítačové grafiky.