CZCZ

Úspěch na fotografické soutěži.

Žákyně 1. ročníku Tereza Korbelová z oddělení broušeného skla získala v dubnu 2010 třetí místo ve fotografické soutěži Máme rádi přírodu Hnutí Brontosaurus v kategorii středních škol.
Výtvarná, literární a fotografická soutěž Máme rádi přírodu pořádaná Hnutím Brontosaurus je specifická svým kladným vztahem k přírodě a proto organizátoři volí témata přírodě blízká. Letošní, již 16. ročník nesl název Dech přírody. Děti a mladí lidé se měli zamýšlet nad Matkou Přírodou a jejím bytím případně nebytím a následně tyto myšlenky ztvárnit ve svých dílech.
Soutěž Dech přírody přinesla celkem 2031 prací ze 183 škol z celé České Republiky. Výtvarných prací bylo již tradičně nejvíce a to 1753, literárních pak 185 a fotografií se sešlo 93. Z tohoto velkého počtu prací vzešlo 37 vítězů v pěti kategoriích podle věku.

 

Diplom