CZCZ

Nová studijní zaměření.

 Důležité upozornění pro zájemce o studium! Od 1.9.2010 nabízíme nová studijní zaměření:

RESTAUROVÁNÍ OSVĚTLOVADEL A SKLO V ARCHITEKTUŘE

Restaurování osvětlovadel bude nabízet vzdělání v oblasti restaurování historicky cenných světelných zařízení, zvláště historických lustrů s využitím nejmodernějších poznatků a technologií s cílem zachovat původnost a originalitu restaurovaných předmětů.

Sklo v architektuře bude nabízet vzdělání v oblasti tvorby prostorových skleněných objektů, tavených, slinovaných a lehaných plastik, vitráží, okenních výplní a prostorových skleněných příček a osvětlovadel s využitím architektonického prostoru. Účast na výuce v zaměření Sklo v architektuře přislíbili vynikající externí výtvarníci a odborníci například ak. soch. Marián Karel, ak. arch. Dana Zámečníková, ak. mal. Jiří Šuhájek, ak. soch. Jiří Harcuba, MgA. Josef Marek, ak. mal. Ivan Mareš a někteří další.

Výuka již v současnosti využívá podporu nejnovějšich softwarů AutoCAD, Rhinoceros a Corel. Máme k dispozici kompletní balík software od Autodesku verze 2010 (AutoCAD 2010, AutoCAD Inventor 2010, Autodesk 3ds Max a další.) Program Rhinoceros 4.0 slouží k vizualizaci designových návrhů svítidel. Pro zpracování běžné 2D rastrové nebo vektorové grafiky nám slouží program Corel 14.

 

Anna Leschingerová Obraz 2008
Propagační plakátek