CZCZ

3. přeshraniční workshop v rámci projektu Q-Transfer pro přípravu vzdělavatelů na požadavky Evropského rámce kvality (EQARF) v odborném vzdělávání.

Svaz sasských vzdělávacích institucí ve spolupráci s českým partnerem občanským sdružením INTERAGENT Roudnice nad Labem zorganizoval dne 8. dubna 2010 v Pirně setkání zástupců českých a německých škol a institucí. Jednalo se o možnostech příhraniční spolupráce. Setkání se také zúčastnil ředitel SUPŠS v Kamenickém Šenově František Janák, který nabídl německé straně spolupráci při rekvalifikaci lidí hledajících práci.

 

 

Záběr ze zasedání.
Záběr ze zasedání.