CZCZ

Úspěch naší absolventky na soutěži Figura 2008

 Naše bývalá studentka z oddělení malby Anna Leschingerová zaznamenala významný úspěch na soutěži Figura 2008 v Českém Krumlově. Již 3. ročník této soutěže pořádala SUPŠ sv. Anežky České pro studenty středních uměleckoprůmyslových škol v kresbě a malbě postavy podle živého modelu. Anna Leschingerová získala čestné uznání v kategorii kresba postavy a třetí místo v kategorii malba postavy. Jejími odbornými učiteli v kresbě a malbě byli ak.mal. Petr Menš a Mgr. Karolína Stránská.

Anna Leschingerová a Tomáš Válka získali za své práce čestné uznání také na loňském ročníku Figura 2007. Tomáš Válka nyní studuje design na Západočeské univerzitě v Plzni a Anna Leschingerová složila zkoušky do ateliéru textilního výtvarnictví na VŠ UMPRUM v Praz

Pozvánka na soutěž Figura 08
více zde
(formát: dokument MS Word, velikost: 203 kB)

Výsledky soutěže Figura 08
více zde
(formát: dokument MS Word, velikost: 246 kB)

Úspěch naší školy na soutěži Figura 2007
více zde

 

Figura 08 - pozvánka
Figura 08 - diplom
Figura 08 - diplom