CZCZ

5. ročník Mezinárodního sympozia rytého skla 8.- 14.září 2008

 

Od roku 1996 jsou v Kamenickém Šenově pořádána trienále Mezinárodních sympozií rytého skla, zaměřených na tradiční řemeslnou techniku - zušlechťování skla rytím. Sympozia umožňují tvůrčí setkávání a spolupráci výtvarníků, řemeslníků, teoretiků a dalších zájemců z celého světa, dále vyvolávání nových podnětů v oboru, diskuse, kontakty atd. Součástí sympozia je simultánně tlumočený odborný seminář, výstava prací účastníků ve sklářském muzeu, společenské a kulturní programy přístupné i veřejnosti. Letos také proběhla panelová diskuse na téma současnost a budoucnost rytého skla. Sympozia položila základy nové tradice rozvoje oboru rytí skla v původním prostředí a umožnila vznik nové unikátní sbírky sklářského muzea v Kamenickém Šenově, vytvořené z darovaných prací účastníků. Sympozium 2008 pořádalo Sdružení sympozia rytého skla ve spolupráci s Městem Kamenický Šenov, Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Sklářským muzeem, Sklářským ateliérem Petra Ratha v Kamenickém Šenově, Českou sklářskou společností a Agenturou Karolina.

Letošního symposia se zúčastnilo na osmdesát účastníků z 12 zemí světa, včetně Jižní Koreje a USA. Kromě rytí skla se v SUPŠ sklářské konal workshop v glyptice, workshop ve vitrografii a workshop v tisku na textil pomocí skleněných raznic, který vedl Peter Rath. Svůj unikátní pantografický stroj na vytváření mikrodekorů předvedl Vlastimil Pospíchal z Nového Boru. Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan, pod jehož záštitou se rytecké sympozium konalo. Hosty symposia byla celá řada významných osobností, například ředitelka sklářského muzea v Rheinbachu paní Ruth Fabritius, ředitelka UP muzea v Paze paní Helena Königsmarková, kurátor UP muzea v Praze pan Milan Hlaveš, výtvarník René Roubíček a mnoho dalších. Ve sklářské škole proběhl v úterý den otevřených dveří.
V pátek večer se u Panské skály konala akce nazvaná Panská skála a sklo - poklad v srdci Evropy v rámci Dnů evropského dědictví. SUPŠS v Kamenickém Šenově se zde prezentovala stánkem, kde žáci školy předváděli rytí skla. Probíhal tam také prodej žákovských výrobků.

Ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově byla v neděli 14.9. zpřístupněna veřejnosti výstava prací účastníků 5. Mezinárodního sympozia rytého skla, kterou mohou zájemci shlédnout společně s pracemi z tzv. studentského programu a z workshopů zaměřených na vitrografii, glyptiku-šperk a na tisk na textil. Studentské práce a tisk na textilu jsou vystavené v Zelené galerii naproti sklářskému muzeu. Za SUPŠS se studentského programu sympozia zúčastnila studentka Sára Hortenská. Součástí expozice jsou také dvě díla, která vzešla z návštěvnické soutěže. Vítězné návrhy pocházejí od jedenáctiletých dětí Markéty Strolené a Kryštofa Špidlena. Ředitel sklářské školy František Janák jim za odměnu věnoval školní katalogy Sklo a světlo.
Muzeum nabízí návštěvníkům ještě další výstavu, zahájenou v průběhu sympozia. Je věnována Franzi Wendlerovi z Rheinbachu u Bonnu, který rytině skla věnoval více než 70 let svého života. Výstava vznikla ve spolupráci kamenickošenovského a rheinbašského muzea, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Všechny výstavy potrvají od neděle 14.9. do 31.10.2008.

V rámci sympozia byly vyhlášeny dvě ceny. První z nich - Cenu zámku Bezdružice (diplom a 1.000,- EUR) - získala za své dílo výtvarnice Jitka Skuhravá. Čestným uznáním poroty byly oceněny výtvarnice Katharine Coleman z Anglie a studentka Jana Hejnyšová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Cenu České sklářské společnosti spolu s publikacemi "Historie sklářské výroby v českých zemích" získala Kim Song Mi z Jižní Korey, která v současné době studuje rovněž na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. V porotě pro Cenu zámku Bezdružice byli Helena Braunová, Pavel Werner, Vladimír Kopecký, Václav Machač, Milan Hlaveš, René Roubíček, Josef Kessler a předseda poroty František Janák. Ceny byly předány v sobotu na slavnostním večeru na rozloučenou.

 

 

-> Žádné fotografie v galerii.