CZCZ

Stáž zahraničních studentů v naší škole

 Na naší sklářské škole se pravidelně střídají zájemci o studium ze zahraničí. Od 8. března 2010 u nás 14 dní pobývá skupina čtyř zahraničních studentů z USA, Kanady a Holandska, kteří se zajímají o techniku tavení skla do formy a o broušení a malování skla. Kromě práce ve škole se zahraniční studenti zajímají také o lokální sklářský průmysl, sklářská muzea a o české stroje a nástroje na opracování skla. Tato skupina studentů u nás vystřídala deset studentů z partnerské školy v Rheinbachu, kteří u nás pobývali 3 týdny v rámci programu Leonardo. Další zahraniční studentkou na naší škole je výtvarnice z Číny, která se k nám vrátila po roce, kdy se zúčastnila workshopu skupiny čínských studentů z Tsinghua university v Pekingu. V rámci spolupráce mezi naší sklářskou školou a universitou v Pekingu byl pozván ředitel školy František Janák, aby na podzim roku 2010 v Pekingu vyučoval. V rámci zahraničních aktivit SUPŠS v Kamenickém Šenově k nám v květnu přijede skupina studentů z A&M West Texas University, jejíž studenti zde také pobývali již v minulém školním roce a vrací se, protože byli se svým pobytem na naší škole velmi spokojeni.

 

Holandský student v brusírně
Lotos - práce Zhu Li Yue
Lotos - práce Zhu Li Yue
Student z Kalifornie v modelárně
Studentka z Kalifornie v brusírně
Studentka z Kalifornie v malírně
Studentka z Kanady v malírně
Studentka z Kanady v modelárně
Tavené plastiky zahraničních studentů
Zahraniční studenti
Zhu Li Yue - Figura
Zhu Li Yue se svým učitelem
Zhu Li Yue vyrábí formu