CZCZ

Účast SUPŠS v Kamenickém Šenově na projektu „Oblečte Prahu“

16.3.2010 v Praze proběhla závěrečná část projektu Oblečte Prahu, organizovaná magistrátem hlavního města Prahy v rámci programu Řemeslo žije. Naše sklářská škola pro tuto soutěž vytvořila ceny. Autorem vítězné trofeje byl Mgr.A. Ladislav Průcha, vedoucí ryteckého oddělení, který se také společně s ředitelem školy Františkem Janákem zúčastnil předávání cen. Na vzniku trofejí se podílelo celkem 6 učitelů z naší školy a na jejich vzniku se sponzorsky podílely firmy Ajeto a firma DEWER z Nového Boru. Akce v Praze se zúčastnil také starosta města Kamenický Šenov pan Jaroslav Andrysík. Zároveň byla naše škola přizvána, aby v historických primátorských saloncích, kde se soutěž a předávání cen uskutečnilo, uspořádala výstavu svých žákovských prací. Sokly na výstavu nám zdarma zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Na akci bylo pozváno několik stovek VIP hostů se starosty jednotlivých částí Prahy, zástupci ministerstva školství a mnoha dalšími politickými představiteli a hosty. Pan primátor Bém i náměstkyně Kousalíková ve svých úvodních proslovech výslovně zmínili naší školu a její účast na tvorbě cen a doprovodné výstavě a zdůraznili nutnost pomoci škole, která povede k jejímu zachování. Byla to vynikající propagace pro naši školu. Ředitel školy se tam sešel s celou řadou důležitých osobností, které vyjádřili podporu naší škole, a odvezl si zpět několik nových zakázek na tvorbu dárkových předmětů pro takové akce, jakými je projekt "Paměť národa" a projekt "Máte svůj strom?" O spolupráci se školou projevili zájem další organizace. Vítěznému týmu z Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové škole oděvní v Praze 7 ředitel František Janák předal pozvání k návštěvě naší školy, eventuelně k uspořádání workshopu pro jejich studenty, které bylo akceptováno. Akce byla velmi úspěšná a prospěšná a potvrdila rozvíjející se úspěšnou spolupráci mezi hlavním městem Prahou a SUPŠS v Kamenickém Šenově. SUPŠS v Kamenické Šenově má navázanou spolupráci s dalšími pražskými školami, jakými jsou Hollarova škola a VŠ UMPRUM Praha.

 

Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Exhibition of the glass school
Jaroslav Andrysík, Ladislav Průcha and František Janák
Ladislav Průcha and Jaroslav Andrysík
Ladislav Průcha and Jaroslav Andrysík
A deputy Kousalíková is decorating a prize winners
A chief magistrate Mr. Bem holds speach
A chief magistrate parloure
Winners with Mr. Ladislav Průcha
Winners