CZCZ

Studentská stáž z partnerské školy Berufskoleg v Rheinbachu v roce 2007

 Od 16. dubna do 6. května 2007 v naší škole proběhla stáž deseti studentů z partnerské školy v Rheinbachu. Němečtí studenti se učili zhotovovat formy na tavení skla podle svých návrhů. Vyzkoušeli si různé druhy konstrukcí forem včetně techniky ztraceného vosku. Studenti z Německa se také zúčastnili lekce v kreslení portrétu podle modelu a naučili se technice tisku ze skleněné desky. Během pobytu studenti absolvovali dva výlety do Prahy a navštívili zábavní středisko Babylon v Liberci. Podívali se také do sklárny Ajeto, na zámek Lemberk a zhlédli přírodní chráněný útvar na Zlatém vrchu. Studenti rovněž vykonali exkurzi do skláren Preciosa, Jílek a Severosklo v Kamenickém Šenově.