CZCZ

Praktická exkurze žáků ZŠ U Lesa z Nového Boru

 Dne 29.3.2007 byli na naší škole na "praktické exkurzi" žáci Základní školy U Lesa z Nového Boru. Akce se zúčastnili žáci tří ročníků - 6.B, 5.B a 4.B. Jako pedagogický dozor přijela paní učitelka Mgr. Dana Mouchová (třídní učitelka 4.B) , odbornou výpomoc v brusičské dílně prováděl dis. Vojtěch Novák. Na dílnách se dětí ujali učitelé SUPŠS Mgr. Josef Kříž , Rudolf Kment a Dagmar Pánková. Veškerá organizace se odvíjela pod vedením Adély Němečkové, studentky Technické univerzity v Liberci - fakulty pedagogické, oboru Primárního vzdělávání, bývalé žákyně naší školy. Praktická exkurze byla součástí projektu, který Adéla Němečková připravila jako součást své diplomové práce. Dětem se tato exkurze velmi líbila.